FAQ

Komt er ook (sociale) huur?
Ja, 56 huurwoningen. Hiertoe worden twee appartementengebouwen gerenoveerd en een nieuw blokje toegevoegd aan het bestaande noordwestelijk blok.

Wat is de planning?
Naar verwachting 3e kwartaal 2020 – start verkoop
December 2020: start sloop
Start bouw – binnen 1 jaar na start verkoop

Wanneer gaat het plan in verkoop?
Naar verwachting start de verkoop 3de kwartaal 2020.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?
Dat ligt eraan wanneer de eerste woningen in verkoop gaan, maar naar verwachting worden de eerste woningen in 2022 opgeleverd.

Wanneer start de sloop?
De sloop van 10 van de 12 woonblokken start naar verwachting eind 2020.

Wat gebeurt er met de portieketageflats die blijven staan?
Het meest noordoostelijke en noordwestelijke blok blijven staan en worden geheel gerenoveerd in de architectuurstijl van Harmonie. Tegen het noordwestelijke blok komt een kleinschalig nieuw deel.

Hoeveel en hoe lang kunnen we overlast verwachten van de sloop-, hei- en bouwwerkzaamheden?
Sloop (inclusief alles opruimen): circa 6 maanden
Start sloopwerkzaamheden: jaarwisseling 2020/2021
Start bouw: indicatie zomer 2021

Hoe gaat het bouwverkeer rijden?
Daar maken we samen met de gemeente Capelle aan den IJssel een bereikbaarheidsplan voor, zodat routes t.z.t. kunnen worden gewaarborgd en tevens rekening wordt gehouden met bouwplannen in de omgeving. Op dit moment is dat nog niet gereed.

Bij wie kan ik terecht voor …?
Vragen m.b.t. uithuizing en herhuisvesting => Havensteder
Vragen m.b.t. de nieuwe woonwijk/woningen => Blauwhoed

Parkeren & Ontsluiting
In Harmonie voldoen we aan de gangbare parkeernormen van de gemeente. Het parkeren wordt merendeels ‘uit het zicht’ opgelost, door een gedeelte onder de woningen aan de Fluiterlaan op te lossen. Hierdoor krijgt het langzame verkeer (fietsers, voetgangers enz.) de ruimte.

Duurzaamheid
In dit plan is extra aandacht besteed aan de waterhuishouding, biodiversiteit, beperken CO2-emissie en circulariteit (herbruikbare materialen). De buurt wordt gasloos en de woningen worden voorzien van PV-panelen op de (zuidelijke) daken. Daarnaast worden mooie duurzame en (deels) herbruikbare materialen toegepast (lei en baksteen). Lees hier meer over duurzaamheid in Harmonie.

In het plan is een waterpartij opgenomen, leidt dit niet tot veel muggen/ongedierte?
De waterpartij is onderdeel van een aangesloten watersysteem, waarmee we een duurzame waterhuishouding nastreven die verdroging zoveel mogelijk tegen gaat, water buffert, een goede doorstroming waarborgt en een belangrijke belevingskwaliteit toevoegt aan het plan. Er is nagedacht over een beplantingssysteem dat zowel het water zuivert als bijdraagt in de woonbeleving.

Wat is het afwerkingsniveau van de woning?
Alle woningen worden standaard opgeleverd met badkamer. De volledige afwerking is bekend bij start verkoop.

Welke opties zijn er mogelijk?
Er zijn veel grote opties mogelijk, zoals bijvoorbeeld uitbouwen (achterzijde) van 1.20 meter en 2.40 meter bij de woningen met tuin, dakkapellen of toevoegen van dakramen.

Mogen wij jou op de hoogte houden?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang alle nieuwe updates